Värmepump Stockholm

Experten på energibesparing

Service

Vi brukar rekommendera att man utför regelmässig service på sin anläggning för att den ska fungera optimalt år efter år. Det genomsnittliga intervallet vi rekommenderar är 2 år, men i vissa miljöer som restaurang eller verkstad kan det vara lämpligt att serva med tätare intervaller.

Genom exempelvis en luftvärmepump passerar mycket stora volymer luft, vilket på sikt innebär att smuts och damm fastnar på värmepumpens element och rörliga delar. Detta minskar verkningsgraden väsentligt, men med enklare underhållsåtgärder kan man se till att pumpen fortsätter att arbeta optimalt i många år framöver.

För att förenkla för våra kunder erbjuder vi därför förmånliga serviceavtal där vi påminner er om när det är dags för en service. Målet är att förlänga livet på er anläggning, hålla den driftsäker och spara pengar på sikt. 

Övriga tjänster

Utöver värmepumpar kan ni även anlita oss för arbeten inom VVS för såväl små som stora kunder. Detta gäller ett brett spektra av tjänster inom värme, vatten, gas, kyla, energibesparing och olja. Tjänsterna som vi tillhandahåller innehåller allt från projektering till installation och reparation. Kontakta oss om du är mer intresserad av våra övriga tjänster.